06 Apr 2016

БИОФИЙДБЕК И НЕВРОФИЙДБЕК

Биофийдбек (Biofeedback) означава биологична обратна връзка. Това е информация под формата на диаграма, графика или динамично променяща се картина, която илюстрира физиологичните потенциали на организма и се използва за повишаване на осъзнаването и самоконтрола над физиологичните функции и състоянията на съзнанието.

Прилага се като тренинг или терапия, в които човек се научва да разпознава и регулира своите физиологични процеси. Неврофийдбек (ЕЕГ биофийдбек) се използва за получаване на обратна връзка за мозъчните вълни и оптимизация на мозъчната активност.

За приложение на Биофийдбек сесии се използват сензори за повърхностна електромиография, електроенцефалография, температура,сърдечната честота, вариабилност на сърдечната честота, електродермални показатели и дишане.

Психофизиологията и биофийдбек се използват за много цели в различни насоки, включително:
1. Оценка и лечение на клинични проблеми като главоболие, ADHD (хиперактивност и дефицит на вниманието), уринарна инконтиненция, стрес / тревожност, дихателни проблеми, проблеми със съня, наркомания, болка и много други.
2. Образование за намаляване на тревожността от изпити, увеличаване на фокуса за учене и оценка на процесите на обучение.
3. Подобряване на ефективността и оптимално функциониране за спортни, бизнес и военни дейности.
4. Самоизследване, включително въздействие на житейските събития върху физиологията, развитие на творческото въображение и креативността др.

В областта на оптималното психофизиологично поведение, спортната психофизиология и психофизиологията на професионалната реализация всички се стремят да прилагат инструментите за управление на стрес, мускулна кинезиология, биофийдбек и неврофийдбек за разрешаване на разстройства, свързани с изпълнението и за оптимизиране на производителността. Подходът на психофизиологията подчертава неделимостта на ума и тялото и значимостта на интегрирани инструменти за поведенчески, психични и физиологични интервенции фокусирани над производителността и оптималното представяне. Крайният въпрос, формиращ темата е : Как можем да използваме психофизиологичните инструменти и подходи, за да дадат възможност на хората да достигнат своите най-високи нива на изпълнение и функциониране?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *