Кои сме ние?

Консултантски екип, който работи за системно развитие на човешкия капитал в бизнес организациите.

0 %
Иновация в управлението
0 +
Над 5000 служутели участваха в програмите
0 +
25+ фирми ни се довериха
0 +
5+ години пазарно приложение и развитие

Защо да изберете нас?

  • ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД
  • ЕКСПЕРТЕН ЕКИП
  • ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ

Защо сме различни?

Защото съществуват множество практики по управление на талантите, но това не е достатъчно. Нужен е цялостен модел на системно развитие, който да обхваща различните аспекти на развитието на човешкия капитал – както личностните, междуличностните, така и аспектите на средата и мениджмънта. И ние предлагаме именно такъв модел.

Защото концепцията за човешкия капитал не се изчерпва с инвестиционна формула за риск и очаквания, а включва чисто човешки измерения на личността и инструментални, специфични за организацията фактори на развитието. И ние работим именно с тях.

Защото развитието е процес в динамика, който изисква висока експертиза за гладко и безстресово имплементиране на измененията. Нашият екип е съставен от висококвалифицирани и опитни експерти, които умеят да назначават подобрения без да нарушават естествения ритъм на работа на организацията.

Да предлагаме на бизнес организациите високоефективни системни решения за развитие на човешкия капитал, за повишаване на техните идейност, креативност, продуктивност и като цяло – за по-висока конкурентоспособност.

Човешкият капитал е основен за успеха на всяка бизнес организация. Ключовият фактор, който определя развитието на съвременните организации, е развитието на човешкия капитал като носител на висока добавена стойност и източник на иновации.

Ние вярваме, че развитието на човешкия капитал следва да бъде основният обект на инвестиции на всяка една бизнес организация. Развитието на хората, на средата и на мениджмънта следва да се основава на високоетични стандарти, съблюдавайки нуждите, желанията и особеностите на личността, които да се развиват по най-добрия и полезен за екипа и организацията начин. Хората и екипите показват различни профили на развитие по отношение на посока и интензитет, а заедно с това и организацията като цяло.