Виолета Манолова

Виолета Манолова

Виолета Манолова е създател на модела Системи за развитие на човешкия капитал в бизнес организациите. Тя е организационен психолог, магистър по бизнес икономика и по приложна психология. Консултантската й дейност е насочена към развитието на човешкия капитал в бизнес организациите, с фокус управление на растежа, мотивацията, стреса, лидерството, когнитивния капацитет и гъвкави форми на обучение.
Йосиф Илиев

Йосиф Илиев

Йосиф Илиев е заслужил професор на УНСС и доктор на икономическите науки. Консултантската му дейност в бизнес практиката е представена от разработване и внедряване на проекти, извършване на експертизи и провеждане на обучителни семинари в съвременни направления на управлението на човешки ресурси и развитието на човешкия капитал в големи и средни организации.
Стоян Везенков

Стоян Везенков

Стоян Везенков е научен ръководител на Център за приложни невронауки, София и доктор по невробиология от Георг-Август Университет Гьотинген, ФР Германия. Той е биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек невротерапевт, дългогодишен университетски преподавател и изследовател в областта на приложните невронауки. Разработил собствени и модифицирал световно известни невротренингови програми – управление на хроничен и ситуативен стрес, болка, психосоматични нарушения, бърн аут, тревожност, невротренинги за концентрация, внимание, памет, взимане на решение и др. когнитивни и метакогнитивни способности.
Йоана Христова

Йоана Христова

Йоана Христова е възпитаник на НХА и НБУ с богат опит като търговски и проектен мениджър в средни и големи компании. Притежава отлични комуникативни умения, организационни качества, устойчивост на стрес и умения за решаване на проблеми. Тя е човекът, който ще Ви предостави качествен отговор на въпросите, които касаят програмите за развитие и ще Ви даде правилната насока за най-подходящите мерки.