31 Mar 2020

Невропсихология за служители и мениджъри /COVID-19

Уважаеми мениджъри,

Сигурни сме, че е трудно да се поддържат едновременно работния ритъм с изпълнението на бизнес целите и устойчивостта на служителите в този тежък за всички нас момент. Ето защо искаме да бъдем Ваш партньор, който да Ви подпомогне да се справите по възможно най-добрия начин както с текущото състояние, така и в дългосрочен аспект.
Здравето на служителите е приоритет, на който трябва да се обърне специалнo внимание както по време на извънредното положение с максимална степен запазване на работоспособността, така и с оглед наближаващата икономическа криза, за която ще е нужен значителен човешки капитал, който да изведе бизнеса, държавата и света стремително напред
Всички знаем, че здрав и устойчив човешки капитал е основата за здрав и устойчив бизнес и именно към това се стремим.

Предупреденият е въоръжен

Периодът е труден. Тежък. Неясен и опасен.

Всеки ще го преживее различно, ще го понесе според това колко е устойчив и адаптивен, как възприема случващото се, какви са условията на средата, които го подпомагат да се справи с трудностите.

Нека сега погледнем, къде са заплахите и рисковете, не от, а свързани със ситуацията около covid-19:

Стрес
Основният фактор на произтичащите психични и физиологични проблеми от текущата ситуация е стресът. За разрушителните му свойства се знае много.
Нужна е превенция.

Страх
Страхът за живота, за близките, за имуществото, за неясното бъдеще, ще продължава да расте по време на пандемията. Възможно е да хронифицира и трайно да измени психиката и поведението на някои служители.

Клеймо над психичните проблеми
Възможно е Ваши колеги да имат психични или неврологични проблеми, за които не подозирате. Обстановката около covid-19 носи риска да ги обостри.

Неврологични симптоми
Зачестяване на психози, делириуми, силна тревожност, депресия, неврози, паник-атаки.
Те се нуждаят от задължителна превенция и спешна намеса.

Физиологични нарушения
Повишава се рискът от нарушения на съня, перисталтиката, диабет, хипертония, сърдечно-съдови нарушения и други.

Когнитивни смущения
Стресът и паниката понижават драстично когнитивните капацитети: работят с по-ниска ефективност, ключовите – памет и мислене, внимание и концентрация, умения за комуникация и вземане на решения.

Социална изолация
Социалната изолация не е естествен начин на живот. Тя ще се отрази неблагоприятно на всеки, независимо колко здрав и самостоятелен се чувства в началото на този период. От спад на креативността до депресии – спектърът е широк.

Умора
В началото на извънредното положение хората са мобилизирани и силно мотивирани да се справят на всяка цена. Дори може да наблюдавате завишена работоспособност. С всеки изминал ден живот под напрежение, този ценен ресурс на активация ще намалява, докато настъпят фазите на умора и изтощение. За всеки прагът ще се окаже на различен брой дни.

Загуба на мотивация
От психологическа гледна точка, не само умората, но и липсата на предвидимост, яснота, надежда за близко излизане от трудните дни, могат да окажат мощно въздействие над мотивацията на хората и те да откажат да се борят. Могат да  продължат да работят, но продуктивността и креативността им ще се влошат драстично.

Какво НЕ действа?

Позитивното мислене (без действие), успокоението и пасивните техники за справяне са в състояние да обострят всички гореописани симптоми. Човешката интелигентност е многократно отвъд всички опити за замаскиране, мантриране на неизбежността и отлагане решаването на належащия проблем.

Всяка форма на действие и противопоставяне на заплахата е животоподдържаща, животоутвърждаваща, естествена и полезна. Това е единственото възможно в момента движение напред!

Какво действа?

Информираност за рисковете, симптомите, моделите на поведение и техниките за справяне във всички възможни преходни и повратни точки.
Устойчивост, информираност и въоръженост на мениджмънта с познания и умения за справяне.
Колективен дух на взаимопомощ и безапелационна подкрепа.

Как ще го постигнем?

За разлика от кризите, които познавахме досега, акцентът на текущата е в човешките измерения. Тя ще постави на преден план човешкия капитал, неговата устойчивост, адаптивност и умение да създава уникална добавена стойност в състояние на стрес, неизвестност, заплаха за живота и бъдещето. Най-ценната инвестиция е именно в хората и моментът е настъпил неотложно.

Решенията, които Ви предлагаме:

  1. LIVE-Уебинар Невропсихологически тренинги за всеки

 • Адресиран до всички служители

 • Идентифициране и техники за справяне с всички гореописани рискове

 • 2 часа изложение и 2 часа дискусия със задаване на въпроси от участниците

 • Персонализиране на тренингите според нуждите на участниците

 • Може и съветваме да вземе участие семейството/близките на участника, за максимална полезност

2.LIVE-Уебинар Управление на човешкия капитал по време на кризи

 • Адресиран до мениджмънта и тийм-лидерите

 • Рискове на кризата е техники за справяне

 • 2 часа изложение и 2 часа дискусия със задаване на въпроси от участниците

 • Адаптиране на техниките според профила и нуждите на компанията

 • Препоръки за дългосрочни решения в развитието на човешкия капитал

Кои сме ние?
Системи за развитие на човешкия капитал
обединява екип от експерти, които извършват едновременно и системно развитие от личността към организацията и от организацията към личността.

Оставаме на разположение за въпроси и коментари.
С пожелание за здраве и сили,

Екипът на
Системи за развитие на човешкия капитал

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *