15 Jun 2020

Ползите от обучението: Кои са крайъгълните камъни и с какво сме различни?

Програма ПРИЛОЖНИ НЕВРОНАУКИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
Коментар на Виолета Манолова

Създадохме тази програма в полза на професионалистите, които искат да осъществяват системно развитие на човешкия капитал. Ние прилагаме програми по Системи за развитие на човешкия капитал в бизнес организации от 2015 година насам и знаем колко ново и мащабно предизвикателство е тази задача.

Заедно с това сме наясно, че в центъра на системния модел стои човекът с неговата богата психична, физиологична, културна и социална природа, представител, носител и създател на самия живот, и в резултат – самата тъкан на човешкия капитал.

Обръщаме се към извора на приложните невронауки, защото именно там намираме отговори на комплексния въпрос за преходите и скоковете от личностното към организационно развитие и обратно. Невронауките се развиват интензивно и доста широкоразпространени схващания се оказват погрешни, а новооткритото познание ни дава светлина не само за природата на човека в личен план, но в социално-икономически, съответно – поведенчески и организационен.

Проблемите на развитието в организационна среда имат нужда от също такава актуализация и хората от практиката виждат несъответствията ежедневно, с просто око: остарелите концепции и методи не вършат работа. Ето защо, ние сме насреща за едно актуално, цялостно представяне на механизмите и инструментите за повлияване и управление на процесите, за постигане на интегрирано развитие на човешкия капитал в организацията и заедно с това развитие на организацията, основаващо се на развитие на човешкия капитал.

Обучението синтезира базиса на психофизиологията, достиженията на приложните невронауки, най-новите тенденции в управлението на хората и развитието на човешкия капитал, за да отговори максимално на духа на времето, в което живеем и потребностите на хората и организациите от едновременно и еднопосочно висококонкурентно развитие.

Материята е представена чрез примери, визуализации, казуси; резултати от изследвания, мнения и практики на водещи експерти, полезни и достъпни механизми, които директно могат да се приложат на практика.

Целта ни е да изведем професионалното разбиране за развитието на човешкия капитал на едно ново ниво чрез подготвени, уверени и практически ориентирани кадри, които да реализират потенциала на човешкия капитал в бизнес организациите в дългосрочен аспект, за максимална полезност на хората и на компаниите.

Очакваме Ви с удоволствие и респект.
Виолета Манолова
Системи за Развитие на Човешкия Капитал

Програмата и формата за записване вижте тук:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *