АНТИ–СТРЕС

Програма за елиминиране на стреса и риска от бърнаут в бизнес организацията

  • Развитие на човешкия капитал без стрес
  • Превенция и управление на организационния стрес
  • Превенция на личния стрес на служителите
  • Умения за справяне със стрес и риска от бърнаут
  • Организационна среда, благоприятстваща менталното здраве

Стресът е озни невидим враг на човешкия капитал, който подкопава както здравето и производителността, така и стремежа към развитие. Той е все по-честа причина за ниски постижения, напускане, болнични и отсъствия, бърнаут синдром. Управлението на стреса в бизнес организацията е решаващо за менталното здраве на служителите, а оттам и за техните продуктивност, идейност, креативност, кооперативност, мотивация, ангажираност и развитие. Конкурентноориентираните, бързоразвиващи се, динамични организации по правило генерират високи нива на стрес. Организационният стрес е фактор, който се влияе от индивидуалния стрес, но освен това съществува набор от фактори и тенденции, които са източник на стрес в организацията и други, които създават механизми и пътища за разтоварване и справяне със стреса.

  • Развитие на организацията и на човешкия капитал без стрес
  • Превенция на стрес и бърнаут
  • Преодоляване на организационен стрес и личностен хроничен стрес

Програмите по АНТИ-СТРЕС са подходящи за интензивно развиващи се организации с персонал 50+

Програмите по АНТИ-СТРЕС се имплементират за срок от 3 месеца