ЛИДЕРСТВО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР

Програма за развитие на когнитивни и поведенчески качества у служителите

  • Развитие на когнитивния капацитет на носителите на човешки капитал
  • Развитие на уменията за ситуационното лидерство у мениджърите
  • Невропсихологически тренинги за по-добро представяне

Лидерството на човешкия фактор има много измерения, но в аспекта на развитието се заключва до идентифицирането на най-силните качества и умения /а също и на най-слабите/, придобиването и тренирането на поведенчески устойчиви модели за висока ефективност и гъвкав, адаптивен мениджмънт. В обхвата на приложение влизат комплекса на множествената интелигентност, когнитивния капацитет /памет, внимание – мултитаскинг, концентрация/, лидерските роли, невропсихологически фактори на адаптивността, водещи потенциали за развитие.

  • Развитие на когнитивни качества и поведенчески стилове чрез достиженията на невропсихологията
  • Повишаване на когнитивния капацитет
  • Повишаване на поведенческата и стилова адекватност

Програмите по ЛИДЕРСТВО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР са подходящи за компании, които са ориентирани към висока ефективност и залагат на човешкия фактор за постигането й

Програмите по ЛИДЕРСТВО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР се прилагат индивидуално за всеки служител, като времето и конкретните инструменти се дефинират според съответния профил