03 May 2020

Талант и вътрефирмено предприемачество – хората СА антикризисна мярка

Да превърнеш хобито си в бизнес не е нова идея. Вероятно много хора мечтаят за това, но не се решават поради неясна визия, липса на начален капитал или на умения за управление на бизнес. Но общото между всички тях е, че искат да вършат онова, което ги прави щастливи. Онези, които успеят, са категорични – страстта към определена област, в която са вложили себе си, ги е водила през трудностите и ги е направила успешни.

Къде са мечтателите? 

Те са доста повече от това, което сме склонни да допуснем. Те са сред нас. От търпеливо изучаващият изкуство, през смело импровизиращата кулинарка и гаражния майстор, до рисковия катерач – хората, с които работите имат своите хобита, страсти и таланти, които реализират в свободното си време, влагайки многократно повече желание и енергия, отколкото в работния процес.

И какво от това?

Може би досега не сте се замисляли, но всички тези безобидни увлечения могат да бъдат началото на успешен бизнес. Вместо обаче да тласкате служителите си към напускане и частна инициатива, решението е във вътрефирменото предприемачество. Трябва добре да изучите “страничните” знания, умения и хобита на хората си – ще останете удивени от палитрата на техните способности. И ако сте достатъчно находчиви, ще намерите сред тях идеи и потенциали, които да дадат на фирмата и бизнеса ви импулс за нови конкурентни начала. В периода на икономическа криза редица бизнеси ще фалират, други ще се преориентират по отношение на стоки, услуги и пазари. Използвайте тези възможности и потенциала на своите служители, за да намерите нови пътища към потребителите и пазара. В никакъв случай не подценявайте природната им способност да се адаптират и да измислят решения (защото те също са потребители) именно поради кризисния период – решения отвъд кутията, които ще изведат бизнеса ви напред.

Разгръщане на потенциала

За да не остане идеята в пределите на утопичните илюстрации, тук ще ви запознаем с конкретните мерки, които да предприемете. 

Стимулиране на идейността

Вътрефирменото предприемачество представлява иновационен процес. А иновациите са плод на идеите. Независимо дали ще достигнете до нов продукт, услуга, процес, опаковка, рекламна стратегия (и послание) или друг вид нововъведение, трябва да изберете механизъм /ще разгледаме опциите след малко/ и да тласнете мисленето и идеите в тази посока. Кои са двете опции? Едната е “теглени” иновации – те решават назрели потребности в производството и потреблението. Другата е за “тласкани” иновации – те създават и задоволяват нови обществени потребности. Изучете сферите на интереси на служителите си и поставете пред тях широко поле за генериране на идеи – можете спокойно да се доверите само на единия или и на двата механизма, стига да сведете до знанието на служителите към какво се стремите и в двата случая.

Разширяване на познанието

След като вече сте генерирали първоначалните идеи, започнете търсенето на решения чрез разширяване на познанието. Никоя нова дейност не се основава на повърхностни познания, най-малко в днешния висококонкурентен свят. Създайте условия за достъп до информация, учене, провеждане на проби/експерименти, изследвания и обсъждания с научни и други организации – всичко, от което служителите ще имат нужда, за да достигнат до решение за практическата реализация на идеите си. 

Подобрение на когнитивния капацитет

За да могат да генерират идеи и креативност в решенията, служителите трябва да се намират във високопродуктивна кондиция. Осигурете оптимални за това условия на труд, почивка, свобода и творческа атмосфера. Натрупаният когнитивен стрес от годините трябва да бъде преработен, за да се използват пълноценно мисловните капацитети (най-вече способностите за внимание, концентрация, памет). Най-често срещаният проблем при когнитивното претоварване е този с паметта и това, че човек не може да знае какво е забравил. Нужно е обновление (чрез невротренингови програми) на мозъка и нервната система за въвеждането в режим на висока творческа продуктивност.

Упорит труд

Не само творчество, но и труд. Запасете себе си, мениджмънта и всички, замесени в процеса, с търпение и упоритост. След като вече сте намерили решение, процесът на внедряване на технологията или продукта и пускането му на пазара изисква огромни усилия. Правят се проби и грешки, обстановката се натяга допълнително от вече вложените средства, време и енергия за създаване на решението. И тук на помощ идва способността за метакогниция.

Упражнения по метакогниция /що е това?/

Метакогницията е един вътреличностен процес на осъзнаване на мисленето или иначе казано – мислене върху мисленето. Това се постига с целенасочени упражнения, но ползите са многоаспектни – особено при вземането на сложни решения или при решаването на казуси от “невъзможен” характер, с безброй опции или липсата на такива. Обръщам се към думите на д-р Везенков*, който ме е учил, че след като създадем един модел, един перфектно работещ модел, е нужно да го разрушим. Когато в нашата мисловна матрица заложим постановката на създаване до последния детайл, а след това и разрушаване на моделите, това ни дава възможността да предвиждаме с много голяма точност дейностите си в развитие, да виждаме предварително кои стъпки са излишни или погрешни, да трансформираме процеса още докато се намира в съзнанието ни. Това ни спестява редица излишни дейности, а с тях и разходи на средства и време.

Кооперативност, екипност, синергия

Една идея и един човек зад нея е невъзможен сценарий. Нужни са много идеи, много обсъждания и трансформации на идеите, за да се достигне до решението. И само едно решение също няма да задоволи нуждата от нововъведения, които да отличат фирмата на пазара. Трябва да въведете цяла система от взаимно свързани решения, които да постигнат крайния желан резултат. Това изисква усилията на много хора. Създайте условия за кооперативност между служителите, балансирана с определена доза конкурентност. Организирайте срещи и брейнсторминги, дайте пълна свобода пред изказването на мнения и препоръки за подобрения, поощрявайте екипността и се стремете към ефекта на синергията. Колективната енергия на много хора, работещи за обща идея, ражда значими нови решения.

Възнаграждения 

През целия процес на идейност, търсене и намиране на решения, въвеждането им в производство или внедряване в технология, пускане на пазара и пазарна дифузия – трябва да имате гъвкави и справедливи механизми за възнаграждение на служителите, които да ги стимулират и държат в кондиция. Направете оценка на сложността на етапите, на влаганата енергия и лично творческо съдържание, и на тази база ползвайте цялата палитра от материални и нематериални поощрения, която би дала резултат за вашите служители. Не забравяйте, че най-голямата награда за тях е осъществяването на идеите им, но тя не може и не бива да бъде единствената награда, за да не се почувстват “с ограбени мечти”.

Вместо заключение. Има един роман на Айзък Азимов “Мечтите са нещо лично”. Действието се развива във фантастичен свят на бъдещето, където най-търсената и скъпоплатена услуга е “мечтата”. Генераторът на мечти е човек, който мечтае и през това време машина записва мечтата му. След това потребителят я “гледа” като филм и преживява като сън. Дефицитът идва от липсата на оригинални мечти, хората са отегчени от еднообразния характер на създаваните мечти. Завръзката се случва около едно младо момче със свръх живи и вълнуващи мечти, което не иска да ги продава, защото не иска да ги споделя с никого. И въпреки фантастичния характер на книгата, днес можем да се запитаме: Колко потенциал съдържат оригиналните, неклиширани мечти? Възползвайте се, все още е безплатно. Нужна е само мотивация.

Автор: Виолета Манолова
Системи за развитие на човешкия капитал
www.humancapitalbg.com

—-

*доц.д-р Стоян Везенков, Център за приложни невронауки www.neobov.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *