СИСТЕМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Системи за развитие на човешкия капитал в бизнес организациите

Всяка фирма има различни потребности от развитие на човешкия капитал, съответно от различна програма, но винаги в изпълнението залагаме нашите принципи на системност, за да постигнем цялостно решение, с мащабно и интензивно действие.

Нашият подход принадлежи на функционалните принципи на органичните системи. Реализацията предопределя съществено различни фирмени профили, които се разкриват в процеса на имплементиране на системите:

1) Функционални отношения между развитето на личността и развитието на организацията. Те се постигат чрез

  • синхронизация на личните и организационните цели, нагласи и похвати за постижения
  • взаимодействие на развитието от личността към организацията и от оргнизацията към личността в интегрален модел

2) Системни отношения между отделните компоненти на развитието на човешкия капитал в организацията. Те се постигат чрез:

  • развитие на компонентите : мотивационна среда, кариера, квалификация, лидерство, екипи – както личностните, така и организационните аспекти на компонентите
  • отчитане взаимните влияния на отделните компоненти: как и в каква степен (и посока) всеки един от тях определя развитието на другите компоненти

3) Поставяне на фокус над водещия за организацията компонент по развитие на човшекия капитал:

  • един от компонентите на развитие (мотивационна среда, кариера, квалификация, лидерство, екипи) е най-благодатен, хората и средата са най-подготвени за него, дава най-добри резултати
  • фокусът над водещия компонент означава, че той има най-голямо влияние над другите компоненти (за всяка фирма в различна степен) и развитието му води до директни изменения в другите компоненти на развитие.

Съблюдавайки принципите на функционални взаимодействия и системни отношения постигаме качествено изменение в развитието на човешкия капитал на бизнес организацията, с незабавни резултати и дългосрочно действие. Залагайки на живите, активни потенциали, веднъж щом са въведени, системите се самоподдържат и самоизграждат, адаптирайки се към организационния живот на фирмата и хората.