Програми с потенциал

Всяка фирма има различни потребности от развитие на човешкия капитал, съответно от различна програма, но винаги в изпълнението залагаме нашите принципи на системност, за да постигнем цялостно решение, с мащабно и интензивно действие.

Защо човешки капитал? – Защото хората са източник на добавена стойност и иновации – водещите конкурентни предимства на всяка бизнес организация.
Защо развитие? – Защото човешкият потенциал се превръща в капитал чрез развитието си.
Защо системи? – Защото единствено системният модел може да осигури необходимото взаимодействие между аспектите на личността и аспектите на организацията за постигане на интензивно и целенасочено развитие.

Програми за бизнеса

Вижте всички програми

СИСТЕМНО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Програма за интензивно развиващи се бизнес организации с персонал 100+

Вижте повече

АНТИ–СТРЕС

Програма за елиминиране на стреса и риска от бърнаут в бизнес организацията

Вижте повече

ТРАНСФОРМАЦИОНЕН МЕНТОРИНГ

Програма за бизнес трансформация при реорганизация, разрастване, модернизация

Вижте повече

ЛИДЕРСТВО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР

Програма за развитие на когнитивни и поведенчески качества у служителите

Вижте повече

АНТИ-КРИЗИСЕН МЕНИДЖМЪНТ

Програма за идентифициране, превенция и овладяване на кризисни събития с персонала

Вижте повече

    ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА КОНТАКТ

    Въведете Вашият телефон за да се свържем с Вас


    СВЪРЖЕТЕ С ЕДИН ОТ НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ НА ТЕЛЕФОН:

    0898 35 36 20