25 Jun 2019

Психичният стрес е фактор, който възпрепятства както адаптивността, така и развитието на хората. Явлението е широкоразпространено и са необходими усилия за управлението му, за по-доброто разбиране на неговото възникване и протичане, за стресовите ситуации, последиците, стратегиите за справяне, възможностите за управление с акцент над превенцията, както в личностен така и в организационен...

09 Jan 2019

Смеем се с колега-консултант и той казва: – Това, че някой е работил някъде n години изобщо не значи, че има опит! – а аз усещам въпросителната в тона му. – Точно така – потвърждавам – опитът е резултат от взетите решения, от преживяването на последиците (с всичките плюсове и минуси), от изводите и подобренията, които си предприел. – И как разбираш кой е добър във вземането на решения? Т...

02 Jan 2019

СЪСТОЯНИЕ, определящо ПОВЕДЕНИЕ В известен смисъл почти всяко състояние на организма е само по себе си мотивационно състояние. То не е специално, особено, извънредно индуцирано състояние, различаващо се oт другите събития - напротив, мотивацията е постоянна и неспирна характеристика на състоянието на организма.* В продължение, мотивацията представлява готовността на организма да даде отг...

06 Apr 2016

Биофийдбек (Biofeedback) означава биологична обратна връзка. Това е информация под формата на диаграма, графика или динамично променяща се картина, която илюстрира физиологичните потенциали на организма и се използва за повишаване на осъзнаването и самоконтрола над физиологичните функции и състоянията на съзнанието. Прилага се като тренинг или терапия, в които човек се научва да разпозн...